Vul onder de paarse blokken de gewenste eenheden en het gewenste aantal in.
Gebruik bij het aantal de decimale punt in plaats van de decimale komma.
Bijvoorbeeld millimeter kun je als milli.m of als mm invoeren.
Druk op de knop "wordt na omrekenen" en onder het rode blok verschijnt het juist antwoord.

aantal eenheid
aantal eenheid

Toelichting:
Deze omrekenpagina kan ook voor meer ingewikkelde eenheden worden gebruikt.
Fouten, aanmoediging en nieuwe eenheden naar de maker ervan via bocquet@bigfoot.com.